หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ดูทั้งหมด

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.น่าน พร้อมทัศนศึกษาเมืองหลวงพระบาง

เดินทางวันพฤหัสบดีที่ 14 -วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่าย(เฉพาะสมาชิก) จากเดิมคนละ 4,800 บาท ขออนุญาตปรับเป็นคนละ 7,000 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดน่านทั้งหมด ส่วนสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาเมืองหลวงพระบาง(2คืน)

โพสต์เมื่อ 12/09/2562

ประกาศ!!! รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 09/09/2562

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ย

โพสต์เมื่อ 30/08/2562

ประกาศ เกณฑ์กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝาก ค้ำประกัน

โพสต์เมื่อ 10/07/2562

ดูทั้งหมด
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)
category gallery
กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนป้อมพระจุล วีดีโอ
category gallery
กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนป้อมพระจุล วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2561 สำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน แบบมีเฉลี่ยคืนสิ้นปี  6.25%
        แบบไม่มีเฉลี่ยคืนสิ้นปี 5.25%
กู้สามัญ  แบบมีเฉลี่ยคืนสิ้นปี 6.25%
        แบบไม่มีเฉลี่ยคืนสิ้นปี 5.25%
กู้พิเศษ เคหะสงเคราะห์ 5.50%

กู้พิเศษเคหะสงเคราะห์ดอกเบี้ยจูงใจ

1 ปีที่  1 - 2 = 4.50%

ตั้งแต่ปีที่    3 = 5.50%

กู้ฉุกเฉิน เพื่อการศึกษา 5.30%
กู้สามัญ เพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว 5.50%
กู้สามัญ พัฒนาอาชีพ 5.30%

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 1.75%

ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี)
(จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเฉพาะยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข(ไม่เสียภาษี)
(จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเฉพาะยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

4.25%
เงินฝากประจำ 3,6,12 เดือน 3.25%
ประจำ 24 เดือน(ไม่เสียภาษี) 3.95%
ดูทั้งหมด