หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ดูทั้งหมด

เรียนเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 17/01/2563

ประกาศ รายชื่อและหมายเลข ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 16/01/2563

ประกาศ รายชื่อและหมายเลข ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินงาน สอ.ทล ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 16/01/2563

ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โพสต์เมื่อ 27/12/2562

ดูทั้งหมด
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)
category gallery
สัมมนาสมาชิกปี 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน แบบมีเฉลี่ยคืนสิ้นปี  6.25%
        แบบไม่มีเฉลี่ยคืนสิ้นปี 5.25%
กู้สามัญ  แบบมีเฉลี่ยคืนสิ้นปี 6.25%
        แบบไม่มีเฉลี่ยคืนสิ้นปี 5.25%
กู้พิเศษ เคหะสงเคราะห์ 5.50%

กู้พิเศษเคหะสงเคราะห์ดอกเบี้ยจูงใจ

1 ปีที่  1 - 2 = 4.50%

ตั้งแต่ปีที่    3 = 5.50%

กู้ฉุกเฉิน เพื่อการศึกษา 5.30%
กู้สามัญ เพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว 5.50%
กู้สามัญ พัฒนาอาชีพ 5.30%

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 1.75%

ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี)
(จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเฉพาะยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข(ไม่เสียภาษี)
(จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเฉพาะยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

4.25%
เงินฝากประจำ 3,6,12 เดือน 3.25%
ประจำ 24 เดือน(ไม่เสียภาษี) 3.95%
ดูทั้งหมด